LIDMAATSCHAP


 

Elk lid wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze vereniging. Ook ontvangt hij/zij de tweemaandelijkse katern als bijlage bij het Groene Waasland.

De Raaklijn houdt een maandelijkse vergadering behalve in de maanden juli en augustus.

Elk lid is welkom op onze vergaderingen die telkens doorgaan in het heem (parochieplein) en beginnen om 20u00.

Vergaderdata 2019: 28/1, 25/2, 25/3, 22/4(Algemene Vergadering), 27/5, 24/6, 23/9, 28/10, 16/12

U kan lid worden door overschrijving van 12 euro op
rekeningnummer: BE31 0001 5279 9955 (IBAN)

De Raaklijn
Kleemstraat 89
9111 Belsele

met de vermelding 'nieuw lid' en uw naam.

Bedankt

 

De Raaklijn VZW - 2015